تعرفه عضویت در لیست بهترین ها

با پرداخت هر کدام از پلن های زیر، مشخصات شما و یا کسب و کارتان در لیست مربوطه قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب می توانید مشتریان و مخاطبین خود را افزایش دهید!

عضویت

در لیست بهترین ها
تومان 300.000 3 ماهه
 • نام برند
 • آدرس
 • 1 شماره تماس

عضویت

در لیست بهترین ها
تومان 600.000 6 ماهه
 • نام برند
 • آدرس
 • 2 شماره تماس
 • آدرس سایت
 • پیج اینستاگرام
محبوب

عضویت

در لیست بهترین ها
تومان 1.200.000 12 ماهه
 • نام برند
 • آدرس
 • 3 شماره تماس
 • آدرس سایت
 • مجوز ها
 • پیج اینستاگرام
 • کانال تلگرام